YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ SİTESİ A15-B17-B18 BLOKLARININ 19/05/2018 TARİHLİ

15.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

                                                                                                                                   19 Mayıs 2019

 1. Yoklama ve açılış yapılmış, 64 kat maliki (31 asil ve 33 yedek) toplantıya katılmıştır.
 2. Divan üyeleri seçimine geçilmiş, Nuri Aslan divan başkanlığına, H. Baran AKINBİNGÖL yazman üye seçilmiştir.
 3. Gündemin 3,4,5,6,7,8 ve 9 ve 10’ uncu maddeleri, yönetim tarafından toplantıya katılanlara okunmuş ve sunumu yapılmıştır.
 4. Gündemin 3’ ncü maddesi olan 34 no.lu Ortak Isı Merkezi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunmuştur; oybirliği ile ibra edilmiştir.
 5. Gündemin 4’ üncü maddesi olan 34 no.lu Ortak Isı Merkezi Denetçi Raporunu sunmuştur; oybirliği ile ibra edilmiştir.
 6. Gündemin 5’ inci maddesi olan Yönetim Kurulunu geçmiş dönem faaliyetleri ibra edilmiş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. Gündemin 6’ ncı maddesi olan “Emekli olan apartman görevlimiz Mehmet KIRBIYIK ile geçici olarak yapılan ve Haziran 2019 ayında sonlanacak olan “İş Sözleşmesi” ve Özlük Haklarının görüşülmesi” hususunda yapılan görüşme sonucunda;

-Sözleşmesinin 1 yıl uzatılarak devam ettirilmesi,

-Pazar günleri çöp toplaması işini yapmaması, Pazar günü çöplerin apartman dışına çıkarılma ve çöp toplama yerine bırakılması işinin ikamet edenlerin kendileri tarafından yapılması,

-Yıllık 2 dini bayram için bayram öncesinde ödenmek üzere “bayram ikramiyesi” verilmesi ile 150 TL’ ye kadar elektrik ve su giderlerinin karşılanması,

üzerinde oy çokluğu ile mutabık kalınarak karar alınmıştır.

 1. Gündemin 7’ inci maddesi olan “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğine göre  asansörlerimize takılan Çift Yönlü Fren Sistemi ile değişen halatlarının maliyetinin yakıt aidatlarından karşılandığından dolayı, yapılan demirbaş harcamasının görüşülmesi” hususunda yapılan görüşme sonunda oy çokluğu ile 187’şer TL olarak daire başına ödeme yapılmasına, kiracıların yaptıkları ödemelerin ev sahiplerine yapılan ödemelerden düşülmesine karar verilmiştir.
 2. Gündemin 8 ve 9’ uncu maddeleri görüşülerek, bütçenin 1 Haziran 2019’ dan itibaren uygulanması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 3. Gündemin 10’ uncu maddesi dilek ve temenniler bakımından;
  • Talat Bey, yönetimle ilgili önceki tarihlerde kendi üzerine olan muhtelif aboneliklerin kendi üzerinden alınmasını dilemiş,
  • Yakıt-demirbaş harcama kalemlerinin birbirinden ayrı tutulması dilenmiş,
  • Temizlik, çevre ile yangın merdiveninin kapılarının açık tutulması, sigara izmaritleri konularında şikayetler dile getirilmiştir.

               Kâtip                                                                                                       Divan Başkanı

Hüseyin Baran AKINBİNGÖL                                                                               Nuri ASLAN

 

Yönetim Bilgilerimiz

Fahrettin Sürücü : +90 505 492 78 00
Mail      : info@yeniportakalcicegi.com
Adres   : Eryaman Mahallesi 281 . Sokak Dildevrimi Caddesi No:36 06824 Etimesgut / ANKARA

Gerekli Telefonlar

Polis İmdat 155
Yangın İhbar 110
Orman Yangını İhbar 177
Alo Zabıta 153
Gaz Arıza 187
Cenaze Hizmetleri 188

 

İletişim Bilgilerimiz