YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ SİTESİ A15-B17-B18 BLOKLARININ 24/05/2018 TARİHLİ

14.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

                                                                                                                                   04 Haziran 2018

 1. Yoklama ve açılış yapılmış, 84 kat maliki (27 asil ve 57 yedek) toplantıya katılmıştır.
 2. Divan üyeleri seçimine geçilmiş, Nuri Aslan divan başkanlığına, Taha Altay ve H. Baran AKINBİNGÖL yazman üye seçilmiştir.
 3. Gündemin 3,4,5,6,7,8,9 ve 10’ uncu maddeleri, yönetim tarafından toplantıya katılanlara okunmuş ve sunumu yapılmıştır.
 4. 34 no.lu Ortak Isı Merkezi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu sunmuştur.
 5. 34 no.lu Ortak Isı Merkezi Denetçi Raporunu sunmuştur.
 6. Yönetim Kurulunu geçmiş dönem faaliyetleri ibra edilmiş, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 7. Denetim Kurulu faaliyetleri ibra edilmiş, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 8. A 15 Blok’dan Volkan AYAZOĞLU, B 17 Blok’dan Sıtkı GÜRCÜOĞLU ve Aslıhan AKMAN ile B 18 Blok’dan Fahrettin SÜRÜCÜ yeni yönetim kurulu üyelikleri için asil aday olmuşlardır.
 9. A 15 Blok’ dan Eflatun KAÇAR, B 17 Blok’dan Ekrem ARAS ile B 18 Blok’dan İbrahim ÖNDER yeni yönetim kurulu üyelikleri için yedek aday olmuşlardır.
 10. A 15 Blok’ dan Volkan AYAZOĞLU, B 17 Blok’dan Sıtkı GÜRCÜOĞLU ile B 18 Blok’dan Fahrettin SÜRÜCÜ oy çokluğu ile yeni yönetim kurulu üyelikleri asil üye seçilmişlerdir.
 11. A 15 Blok’ dan Eflatun KAÇAR , B 17 Blok’dan Ekrem ARAS ile B 18 Blok’dan İbrahim ÖNDER oy çokluğu ile yeni yönetim kurulu üyelikleri için yedek üye seçilmişlerdir.
 12. Denetim Kurulu için Öznur ÇOBANOĞLU görevine devam etmek istemediğini belirterek görevinden ayrıldığını beyan etmiş, gelen yazılı öneri ile A 15 Blok’ dan Halil ÖNDER asil üye aday gösterilmiş, bunun dışında gelen yazılı öneri ile Aslıhan AKMAN’ da Denetim Kurulu için yedek üyelik için aday gösterilmiştir. Yapılan seçimde Denetim Kurulu yeni dönemi için A 15 Blok’ dan Halil ÖNDER asil üye ve Aslıhan AKMAN yedek üye olarak seçilmiştir.
 13. Bütçe sunumu yapılmış, bütçe oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 14. Gündemin 10’ ncu maddesine geçilmiş, a’ dan g bendine kadar oylamaya sunulmuş ve kabul edilmiştir. g bendi, Bina içinin komple boyanması ve giriş kapılarının sensörlü kapılarla yenilenmesinden dolayı demirbaş daire başına ortaya çıkan 423 TL harcama mevcut yakıt bütçesinden karşılandığından dolayı kiracılar tarafından ev sahiplerinden kesilecektir.
 15. Evlerde diyafon sistemlerinin sorunları üzerine konuşulmuş, diyafon sistemleri ile ilgili bir firma tarafından sunum yapılmış, mevcut diyafonların evlere kadar olan kısımlarındaki bağlantıların tamiri, mevcut diyafonların yeni modelleri ile alternatif olarak görüntülü, yazılımlı modelleri hakkında bilgiler verilmiştir. Tekliflere göre; mevcutlar için evlere kadar olan kısımlarının tadilat bedeli daire başına 120 TL Teklifleri olduğuna dair bilgiler verilmiş, diyafonların dokunmatik diyafonlarla değişitirilmesine dair öneri sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Diyafonlar için yeni yönetime 750 TL’ ye kadar oy çokluğu ile teklifi kabul etme yetkisi tanınmıştır.
 16. 06/2017 – 05/2018 arasında toplanan yakıt aidatlarından artan tutar ile boya, badana, kapı değişimleri ile posta kutularının yenilenmesi işlerinin yapıldığı belirtilmiş, kiracıların ev sahiplerinden 423 TL ev sahibinin bilgisi dahilinde kiralardan kesmeleri veya tahsil etmeleri kabul edilmiştir.
 17. Diyafonlar için yapılacak olan daire başına harcamalarda da kiracıların ev sahiplerinden alacaklı olacakları kabul edilmiştir.
 18. Öneri ve şikayetler bakımından yangın merdivenlerinin kat kapılarının açık olduğu, market araçlarının alındığı yere bırakılmadı, kış aylarında kaloriferlerin gereğinden fazla yandığına dair şikayetler belirtilmiştir.

               Kâtip                                                     Kâtip                                                   Divan Başkanı

Hüseyin Baran AKINBİNGÖL                     Taha ALTAY                                               Nuri ASLAN

 

Yönetim Bilgilerimiz

Fahrettin Sürücü : +90 505 492 78 00
Mail      : info@yeniportakalcicegi.com
Adres   : Eryaman Mahallesi 281 . Sokak Dildevrimi Caddesi No:36 06824 Etimesgut / ANKARA

Gerekli Telefonlar

Polis İmdat 155
Yangın İhbar 110
Orman Yangını İhbar 177
Alo Zabıta 153
Gaz Arıza 187
Cenaze Hizmetleri 188

 

İletişim Bilgilerimiz