• YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ
  • YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ
  • YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ
  • YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ
  • YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ


YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Doğayla İç İçe Bir Site Yönetimi...

Read more

YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Hayatımıza Daha Yaşanılır Bir Ortam ...

Read more

YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Daha Sağlam ve Güçlü Yönetim...

Read more

YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Geleceğe Umutla Bakan Site...

Read more

YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Yenilikçi Yaklaşım...

Read more

YENİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ

Faaliyet ve Yenilikçi Bir Site Yönetim Anlayışı...

Read more

Prev Next
TECRÜBE AKTARIMI / DURUM TESPİTİ
 Değerli Kat Malikleri;Bilindiği üzere sitemiz 634 Sayılı “Kat Mülkiyeti Kanunu”na ve “Eryaman Evleri Toplu Yapı Yönetimi Planı”na göre idare edilmektedir. 634 sayılı kanuna istinaden seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, yönetim ve denetim görevlerini ifa eder.
 Kat Malikleri Genel Kurulu;
Site yönetimindeki en üst kuruldur. Tüm kararlar bu kurulda alınır, alınan kararların yürütülmesi, takibive kontrolü amacı ile yönetim kuruluna yetki ve sorumluluk verilir. Bu işleyişin kanun ve nizamlara uygun olarak sevk ve idare edilip edilmediğinin denetlenmesi için de genel kurul tarafından denetim kurulu görevlendirilmiştir.
Sonuç olarak;Genel Kurul sonrası, Kat Malikleri Kurulunda görüşülmeyen ve bütçeye dâhil edilmeyen bir husus için sonrasında talepte bulunulması uygun değildir. Kısaca, her kat maliki asaleten veya vekâleten kat malikleri genel kuruluna katılmalıdır. Hem geçmiş mali dönem, hem de gelecek mali dönem için fikir ve söz birliğine varılmalı, genel kurulda konuşulan konular hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yine sitemizin kat malikleri arasından kurulun çoğunluğu ile seçilmektedir. Genelde çalışma imkânı açısından uygun, sitemize günlük ortalama en az 2 saat vakit ayırabilecek, bina, tesisat, teçhizat bakım ve onarımından anlayan, 7/24 özveri gösterebilecek kişiler arasından tercih edilmelidir. Çünkü bu görev takip gerektirmekte ve yasal sorumluluğu bilinenden daha ağırdır.
Sonuç olarak;
 Yönetim görevi bir bayrak yarışıdır. Birileri belli bir süre sonrasında misyonunu tamamlar ve gider, ardından gelen gönüllü bu bayrağı devralarak, yeni bir nefes ile sitemizi daha üst düzeyi taşımayı hedeflemelidir. Maddi bir karşılığı olmayan, tamamen özveri gerektiren bu işleyiş de yapılan hizmetin karşılığı sadece manevi haz olmakta, ama bu sorumluluğu zaman içerisinde yeni gönüllülerin devralması gerekmektedir. Seçilen yöneticiler bize para karşılığı hizmet eden kişiler değil, naçizane bu yasal sorumluluğun altına girmiş içimizden birileridir.
 Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları anılan kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. 634 Sayılı Kanununun 34 ve sonraki maddelerinde belirtildiği üzere yönetici özet olarak;  
  • Kat Malikleri Kurulunda verilen kararları yerine getirir, (Bütçe, ilave işler vs.)
  • Siteye ait demirbaşların, tesisat ve teçhizatın tam ve sağlam olmasını, devamlı faal olmasını sağlar,
  • Sitenin ihtiyacı olan makine/teçhizatın bakımı, onarımı ve bina içerisindeki tadilat, temizlik vb. faaliyetleri takip eder,
  • Bina ortak alanındaki makine ve teçhizata sigorta yaptırır,
  • Site bünyesinde çalışan görevli personelin özlük haklarının ve iş güvenliği unsurlarının takibini ve kontrolünü yapar,
 Görüntülü Konuşma/Diafon sistemi hakkında;Geçen yıl genel kurulda gündeme gelen diafon sistemindeki yetersizlik incelenmiş olup, birkaç alternatif bulunması ve maliyetli olması açısından konu karar aşaması için bu genel kurula taşınmıştır. Güvenlik unsuru içerdiği için acil çözüm bekleyen görüntülü diafon sistemi için genel kurulda detaylı bilgi verilecek olup kısaca 3 başlık altında incelenecek ve karara bağlanacaktır.
Mevcut sistem tamamen yenilenecek olup, en son teknoloji diafon sistemi olan akıllı ev sistemine uygun bir sistem taktırılacaktır.
Mevcut sistem tamamen yenilenecek olup, sadece bas konuş tabir edilen en basit bir sistem taktırılacaktır.
Mevcut sistem ıslah edilerek, evlerimizdeki mevcut cihazlar sökülüp 4 veya 7 inch renkli LCD ekran cihazlar, ücretleri kat malikleri tarafından karşılanarak bizim koordinemizde taktırılacaktır.

Yönetim Bilgilerimiz

Fahrettin Sürücü : +90 505 492 78 00
Mail      : info@yeniportakalcicegi.com
Adres   : Eryaman Mahallesi 281 . Sokak Dildevrimi Caddesi No:36 06824 Etimesgut / ANKARA

Gerekli Telefonlar

Polis İmdat 155
Yangın İhbar 110
Orman Yangını İhbar 177
Alo Zabıta 153
Gaz Arıza 187
Cenaze Hizmetleri 188

 

İletişim Bilgilerimiz